Advocats Jaume & Gemma Sansa

Advocats Jaume & Gemma Sansa

Situat en ple centre d’Andorra la Vella, capital del Principat d´Andorra i principal centre comercial i de negocis, el nostre despatx d’advocats es caracteritza per tractar-se d’una empresa de caire marcadament familiar, allunyada del clàssic concepte de “macro bufet”, integrada per tres membres membres de la familia la qual cosa ens permet oferir un complet assessorament legal i donar el més íntegre servei a tots els nivells jurídico-legals.

En efecte, els més de 30 anys d’experiència al capdavant del nostre despatx, dedicats acuradament a la professió, ens han permès adquirir un profund coneixement del dret andorrà, facultant-nos per a oferir una àmplia y eficaç assessoria legal sobre qualsevol àmbit jurídic sense excepció, tant a empreses com a particulars.

No en va, abordem tot tipus d’assumptes, ja sigui de caràcter mercantil, civil, penal o administratiu, que poden anar des de la simple tramitació d’un permís de residència en el Principat, fins a la constitució de societats mercantils, així com actuacions per davant dels Tribunals en tota mena de matèries i instàncies.

Tanmateix donem servei en matèria immobiliària i de registre de propietat de marques, en disposar de les corresponents titulacions oficials.

Donat el nostre profund arrelament al País podem oferir i proporcionar contactes amb qualsevol sector professional d’Andorra que se’ns requereixi (economic, financer, institucional, empresarial, etc.)

Jaume Sansa Reñe

Jaume Sansa Reñe

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Andorra.

Ex-Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Andorra. Años 1991 a 1993.

Llengües:

Catalán, Español, Inglés, Francés

Estudis:

Gemma Sansa Matamoros

Gemma Sansa Matamoros

Llengües:

Catalán, Español, Francés, Italiano

Correu electrònic:

Estudis:

Antoni Riestra González de Ubieta

Antoni Riestra González de Ubieta

Llengües:

Catalán, Español, Francés, Inglés

Correu electrònic:

Estudis:

Dr. Nequi 7, 5è A
Andorra la Vella
Andorra
Phone: 
+376 821 547
Fax: 
+376 824 780